1. Предмет

1.1. Настоящите общи условия представляват условия за ползване на електронен магазин www.barkom-bg.com, които уреждат правилата за използване на електронен магазин www.barkom-bg.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този онлайн магазин. Общите условия включват и споразумението между продавача и клиента при покупка през електронен магазин www.barkom-bg.com

2. Данни за търговец

2.1 Електронен магазин www.barkom-bg.com е собственост и се администрира от "БАРКОМ" ООД , ЕИК: BG131378668

3. Условия за ползванe

3.1. Общите условия на електронен магазин www.barkom-bg.com са задължителни за всички клиенти и потребители на платформата.

3.2. Всяка използване на платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за ползване и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от "БАРКОМ" ООД по всяко време чрез актуализирането им в електронен магазин www.barkom-bg.com

3.4. "БАРКОМ" ООД има право да извършва промени в условията за ползване по всяка време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

3.5. За всяка промяна на общите условия "БАРКОМ" ООД информира клиентите на електронен магазин www.barkom-bg.com чрез публикуването им в платформата. В този смисъл клиентът и/или потребителят е задължен да прави справка за евентуални промени в общите условия при всяко ползване на платформата.

3.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.7. Здравословен онлайн магазин съдържа линкове (препратки) към други сайтове. "БАРКОМ" ООД не носи отговорност за политиката, поверителността и информацията на интернет страници, които не администрира.

4. Политики за продажба

4.1. Клиентът заявява желанието си да поръча или закупи стока и/или услуга през електронен магазин www.barkom-bg.com по електронен път или по телефона. Направената заявка се регистрира от клиента или от служител на "БАРКОМ" ООД от негово име.

4.2. Електронен магазин www.barkom-bg.com ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Уведомлението се изпраща по електронен път или се извършва по телефона.

4.3. Продавачът има право да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката поради различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност. При всички случай служителите на "БАРКОМ" ООД уведомяват клиента по електронен път или по телефона. В тези случаи единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително сума за стоката или услугата.

5. Поръчка

5.1. Клиентът може да прави поръчки в електронен магазин www.barkom-bg.com чрез добавянето на стоки или услуги в количката, следвайки указаните стъпки за поръчка.

5.2. Всяка добавена стока или услуга в количката може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на стоки или услуги към количката без поръчката да бъде завършена не води до регистрация на поръчката и автоматичното запазване на стоката или услугата.

5.3. Клиентът се задължава да отговаря за това всички данни, предоставени на "БАРКОМ" ООД във връзка с поръчката да са коректни, пълни и точни към датата на изпращане на поръчката.

5.4. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на "БАРКОМ" ООД да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направена поръчка.

5.5. "БАРКОМ" ООД има право да откаже да изпълни направена от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност за последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси другата за обезщетение за анулирането й в следните случаи:

- предоставените от клиента данни са непълни и/или грешни.

5.6 Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от електронен магазин www.barkom-bg.com“ в случай, че се откаже от поръчката от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен от електронен магазин www.barkom-bg.com“. Законовия срок за връщане на продукт е 14 дни от датата на получаване, на продукта. Клиентът следва да върне поръчаните продукти или услуги на "БАРКОМ" ООД на адрес: гр. Пирдоп, ул. Александър Груев № 12 като междувременно уведоми за това на barkom@abv.bg или на тел.: 0889 255 670

5.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на поръчката, от която клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на пристигане на върнатия от клиента продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до никакви допълнителни разходи на клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси.

5.8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на доказателство, че върнатите продукти са били изпратени.

6. Стоки или Услуги, за които клиентът няма право на отказ

6.1. Клиентът няма право да откаже направената поръчка в следните случаи:

6.1.1. При доставка на запечатани (пакетирани) стоки, които са разпечатани или отворени и не могат да бъдат върнати поради съображения свързани с хигиената или защита на здравето.

6.1.2. При доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

6.1.3 При изтичане на 14 дневния законов срок за връщане на продукт.

 

7. Поверителност и защита на личните данни

7.1. По смисъла на Закона за защита на личните данни "БАРКОМ" ООД е регистриран Администратор на лични данни в регистъра на администраторите съгласно чл.14, ал.4 от Закона за защита на личните данни.

Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични данни на "БАРКОМ" ООД се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели.

7.1.1. Поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчки, фактуриране, разрешаване на спорове свързани с поръчки или разглеждане на изискванията им.

7.1.2. Периодични уведомления по е-мейл.

7.1.3. Осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

7.2. Съгласно изискванията на българското законодателство "БАРКОМ" ООД се задължава да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

7.3. Всеки клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес гр. Пирдоп, ул. Александър Груев № 12, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, за което не дължи никаква допълнителна такса.

 

8. Приложимо право – Юрисдикция

8.1. Настоящите общи условия са предмет на българското законодателство. Евентуални спорове, възникнали между "БАРКОМ" ООД и клиенти ще се разрешават по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат разрешавани в компетентните български съдилища.

9. Плащане

9.1. Клиентът има възможност да заплаща направените поръчки по следните начини:

9.1.1. Наложен платеж – плащане в брой, при доставка. Поръчката е придружена със стокова разписка и касов бон издадени от "БАРКОМ" ООД

9.2. Плащания с наложен платеж могат да бъдат извършвани единствено в български лева.

9.3. Всички цени в сайта са с включен ДДС.

 

10. Доставка

10.1. Доставката се извършва чрез куриерски фирми на територията на Република България и държавите членки на Европейския съюз.

10.2. Цената за доставка е включена в общата стойност на поръчката, освен когато клиентът ползва преференциални условия за безплатна доставка.

10.3. Цената за доставка варира спрямо броя и вида на поръчаните продукти, както и избраната куриерска фирма. Цени за доставка се изчисляват и предоставят на клиента преди поръчката да бъде завършена.

10.4. Поръчките се доставят до адрес на клиента или до офис на избраната куриерска фирма.

10.5. "БАРКОМ" ООД не носи отговорност за закъснение на доставката, породено от действията на куриерската фирма.

10.6. Поръчката се предава на клиента срещу подпис, който удостоверява, че поръчката в електронен магазин www.barkom-bg.com е успешно завършена.

11. Разрешаване на спорове

Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове www.ec.europa.eu/consumers/odr/ предоставя информация за алтернативно разрешаване на спорове, която може да е от интерес, ако има спор, който не можем да разрешим между нас. За повече информация, моля свържете се с нас.

 

12. Други

"БАРКОМ" ООД не може да бъде отговорна за каквото и да е било, свързано или произтичащо от употребата на този сайт.

 

13. Контакти

Клиентите и потребителите на електронен магазин www.barkom-bg.com могат да се свържат с нас:

чрез раздел КОНТАКТИ

e-mail: barkom@abv.bg

тел.: 0889 255 670